Disclaimer

Deze website is een creatie van Vallei 53. We behouden het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover te informeren.

Blikkersmaatweg 15, Enschede
 (053) 42 831 41
 info@vallei53.nl

Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site, rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Vallei 53. Het printen en/of kopiëren van gegevens van deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Vallei 53. inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken en publicaties of websites te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Vallei 53 streeft ernaar de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg kan de informatie onvolledig of onjuist zijn. De materialen op de website worden verstrekt zonder garantie of aanspraak op juistheid, en ze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van Vallei 53.

Met betrekking tot prijzen en andere productinformatie op de website geldt een voorbehoud voor typefouten. Eventuele fouten in deze informatie geven geen recht op een overeenkomst met Vallei 53. Vallei 53 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hyperlinks naar websites of diensten van derden die op de website zijn opgenomen.